บทสวดมนต์ พระมาลัยสูตร

   เสียงสวดมนต์ ภาคท่องนรก  

ตอน...พระมาลัยโปรดสัตว์นรก

 

  เริ่มภาคแรกพระมาลัยท่านไปยมโลกสถาน เพื่อโปรดสัตว์นรก นรกมี 456 ขุม ขุมใหญ่ 8 และขุมบริวาร โดยมีอเวจีมหานรกเป็นที่สุด ในภาคนี้ได้กล่าวถึง

โทษของการฆ่าสัตว์ ว่าต้องไปรับทุกข์ทรมานในนรก ไปเป็นเปรตที่ถูกแร้งกาจิกกิน
โทษของการลักขโมย ว่าจะต้องไปเป็นเปรตหัวด้วน มีเหล็กแดงคาดที่ตัว แล้วชูไปบนอากาศ
โทษของการผิดศีลข้อกาเม ผิดลูกเมีย คือ ตายแล้วตกนรกต้องไปขึ้นต้นงิ้ว ถูกหนามทิ่ม หรือ ถูกหอกทิ่มแทง
โทษของการกล่าวมุสา คือ ตกนรก ตัวเป็นคน หัวเป็นเป็ด หรือเป็นเปรต
โทษของการดื่มสุรา ยมบาลเอาน้ำแสบ ราด ถึงคอคอพัง ถึงอกอกแตกออกมา

ศีล 5 จึงเป็นศีลประจำโลก คนไม่มีศีลก็ไปไม่รอด เพราะถ้าไม่มีศีล 5 ก็จะเป็นคน โหดร้าย มือไว ใจเร็ว พูดปด หมดสติ

เมื่อพระมาลัยไปโปรดสัตว์นรก ต้นงิ้วล้มระเนระนาด น้ำกรดที่แสบกลายเป็นน้ำรสอร่อย เป็นอาหารของสัตว์นรกได้ ทุกชีวิตสุขสบาย นายนิรยบาลไม่โหดร้าย

สัตว์นรกทั้งหลายก็ฟ้องพระมาลัยว่าตนตกนรก ลำบากมากมาย ตายแล้วเกิดอยู่ตรงนั้น เพราะกรรมเลี้ยงไว้ ขอให้พระมาลัยช่วยไปลดหย่อนผ่อนโทษ ท่านเมตตาจึงไปสนทนากับพระยายมราช


พระมาลัยถามพระยายมว่าเมื่อสัตว์นรกมาถึง พระยายมจัดการอย่างไร พระยายมกล่าวตอบว่า กฎนรกมี 5 ข้อ ถ้าตอบได้ข้อใดข้อหนึ่ง ก็จะให้ผ่านไป

1) เห็นคนเกิดไหม เห็นแล้วพิจารณาอย่างไร
ถ้าตอบว่า พิจารณาว่าการเกิดนำทุกข์มาให้ เกิดเป็นทุกข์ ชาติปิ ทุกขา
ตอบได้อย่างนี้ จะปล่อยไปเลย


2) เห็นคนแก่ไหม เห็นแล้วพิจารณาอย่างไร
ถ้าตอบว่า พิจารณาว่า เราก็ต้องแก่เหมือนกัน ไม่อาจล่วงพ้นความแก่ไปได้ ชรานำทุกข์มาให้ ตอบได้อย่างนี้ จะปล่อยไปเลย


3) เห็นคนเจ็บไหม เห็นแล้วพิจารณาอย่างไร
ถ้าตอบว่า พิจารณาว่า เราก็ต้องเจ็บเหมือนกัน ไม่อาจล่วงพ้นความเจ็บไปได้ ความเจ็บนำทุกข์มาให้ ตอบได้อย่างนี้ จะปล่อยไปเลย


4) เห็นคนตายไหม เห็นแล้วพิจารณาอย่างไร
ถ้าตอบว่า พิจารณาว่า เราก็ต้องตายเหมือนกัน มิอาจล่วงพ้นความตายไปได้ ตอบได้อย่างนี้ จะปล่อยไปเลย


5) เห็นคนที่ต้องโทษของพระราชาไหม เห็นแล้วพิจารณาอย่างไร
ถ้าตอบว่า พิจารณาว่า เขาทำกรรมไม่ดี ก็ต้องรับผลไม่ดีนั้น เพราะมีกรรมเป็นทายาท เป็นเผ่าพันธุ์ ตอบได้อย่างนี้ จะปล่อยไปเลย


ตอบได้เพียง 1 ใน 5 ข้อ ก็จะปล่อยไป
 
แล้วถ้าตอบไม่ได้ ทำอย่างไร พระยายมก็ถามอีกว่า เมื่อมีชีวิตอยู่ ทำบุญอะไร ถ้าตอบได้ ก็ปล่อยไป ถ้าตอบไม่ได้ อำมาตย์เปิดบัญชีว่าทำบาปอะไรมา
ทำบาป
จดใส่หนังสุนัข  ทำบุญ จดใส่แผ่นทองคำ
บางคนไม่ต้องสู่สำนักพระยายมราช คือพวกที่ทำบุญมาก ก็ไปสวรรค์ได้เลย ทำบาปมากก็ไปนรกเลย ฉะนั้น เราเรียนให้รู้เข้าใจ ถ้าต้องไปผ่านสำนักของท่าน อย่างไรก็ตอบคำถามได้

  พระมาลัยนำเอาข่าวสารจากนรก ไปบอกชาวบ้านให้ทราบข่าวจะได้ทำกุศลส่งไปให้ ไปพบ พ่อแม่ พี่น้อง สามี ภรรยา ของใครสั่งมาให้มาบอก ถ้าเมตตาให้ทำบุญกุศลส่งไปให้ ญาติทั้งหลายจึงทำบุญต่างๆ อุทิศไปให้เป็น ทักษิณาทาน เป็น ทาน ศีล ภาวนาคือ ทำตนให้มีบุญก่อน แล้วจึงอุทิศไปให้ผู้อื่น อุทิศไปแล้ว ญาติจะรับได้หรือไม่ เครื่องรับเครื่องส่งต้องจูนตรงกัน ไม่ใช่อุทิศไปแล้วจะได้รับหมด.....