ในการมีชีวิต

มีสิ่งที่เราได้ทำอยู่

3 อย่าง

 

ได้ทำดีบ้าง ชั่วบ้าง

ผลคือ มีความสุขบ้าง ทุกข์บ้าง คละเคล้าปะปนกัน

ทั้งชาตินี้และชาติหน้า

 

ได้ทำความดี

ผลก็คือ ได้รับความสุข

ทั้งชาตินี้ และชาติหน้า

 

ได้ทำความชั่ว

ผลคือ ได้รับความทุกข์ตลอดเวลาทั้ง

ชาตินี้ และชาติหน้า

 
เราได้อะไรจากการเกิด