ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา


ดั่งเศษเสี้ยวธุลีที่ด้อยค่า
ปรารถนาถวายพระพรเป็นกลอนสาร
วโรกาสเฉลิมพระชนมวาร
แปดสิบกาลพรรษาแห่งพระชนม์

ข้าพระพุทธเจ้าเกิดบนแผ่นดินนี้
มากสุขศรีได้ศึกษาและฝึกฝน
มีอาชีพการงานไม่อับจน
สิ้นกังวลมีอิสระในชีวา

ข้าพระพุทธเจ้าได้รับสิ่งดีงาม
โดยเฉพาะเรียนรู้ตามพระศาสนา
มีโอกาสสร้างกุศลสิ่งนานา
เพราะมีพระราชาผู้ครองธรรม

ข้าพระพุทธเจ้าภูมิใจในชีวิต
ได้ครองสิทธิ์คำว่าไทยอย่างอิ่มหนำ
มีประวัติชาติไทยให้จดจำ
มีร่องรอยอารยธรรมที่น่าชม

ข้าพระพุทธเจ้าขอทูนเทิดพระองค์
ผู้บรรจงจัดไทยให้งามสม
ทรงเหน็ดเหนื่อยเพื่อไทยไร้ระทม
ปรับดินฟ้าฝนลมให้สมบูรณ์

ข้าพระพุทธเจ้าขอเชิญเทพเทวา
คุณพระไตรรัตนาไม่เสื่อมสูญ
บันดาลพระพลานามัยให้บริบูรณ์
พระชนม์ยิ่งเพิ่มพูนยั่งยืนนาน

ข้าพระพุทธน้อมกราบถวายพระพรชัย
ขอพระเกียรติเกริกไกรทุกสถาน
พระราชหฤทัยสุขสราญ
หมู่ภัยพาลแพ้พ่ายพระบารมี  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ เหล่าข้าพระพุทธเจ้า
มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ

เข้าสู่ website