เมื่อใดมีความรู้สึกอ่อนแอ
ก็มีแต่เธอเท่านั้น.....คอยเป็นกำลังใจ
แม้ไม่มีคำพูดจากเธอ.....ว่าห่วงใย
ยังไงก็อบอุ่นใจอยู่ดี

เพราะกำลังใจที่ว่า...
นั้นคือฉันได้รักเธออย่างนี้
แม้ไม่ได้ใกล้เธอก็ตามที
แต่ก็ยังรู้สึกอบอุ่นอยู่ดี.....ที่มีเธอ


กิจกรรมของมูลนิธิ