ดาวชีวิต - ดาวชมรม

แม้ไม่มีสุริยันและจันทรา

มาส่องฟ้าให้สว่างกระจ่างใส

แต่ยังมีดาวกระพริบระยิบไป

ทั่วนภาคุ้มใจไปทุกคน


เทพธรรม