Thai

Moonlanithi

OnlineStudyArticle
 

   
  งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา   ผ่านพ้นไปแล้วด้วยความปีติโสมนัสกันถ้วนหน้า ที่มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิโดยอาจารย์บุษกร  และคณะทีมงาน  มีโอกาสประกาศพระสัทธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ   ใจกลางกรุงเทพมหานคร จนเป็นที่ยอมรับจากพระเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่และท่านสาธุชนทั้งหลายมากมายเกินบรรยาย  โดยเฉพาะบอร์ดทางวิชาการว่าด้วยเรื่องปรมัตถธรรมทั้ง ๔ และการเวียนว่ายตายเกิด  นับว่าเป็นการสร้างชื่อเสียงของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิกลับมาอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง

     ถึงแม้เรื่องราวบนแผ่นฟิล์มครั้งนี้  จะกลายเป็นประวัติศาสตร์อีกหน้าหนึ่งของมูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิไปแล้ว ภาระกิจในพระพุทธศาสนามิได้หยุดเพียงแค่นี้  นั่นหมายถึงการทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อการตอบแทนคุณพระศาสนาให้กว้างขวางมากขึ้น

ขอขอบพระคุณศิษยานุศิษย์ทุกท่านผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนให้กิจกรรมครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  หวังผลไปถึงการร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าต่อไป  ให้อนุชนรุ่นหลังมีโอกาสศึกษาสืบไปด้วยนะคะ

วันวิสาขบูชา ตารางกิจกรรมปี ๒๕๔๕  บอร์ดทางวิชาการ  เรื่องราวบนแผ่นฟิล์ม  ประเมินผลแบบสอบถาม