ปริจเฉทที่ ๓ ปกิณณกสังคหวิภาค

หน้าที่ : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74
75
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 ค้นหาหัวข้อธรรม

ละความชั่วทั้งปวง ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ใสบริสุทธิ์...

๔. บัญญัติอารมณ์ มีจิตที่รับ

ได้ ๕๒ ดวง ได้แก่

ไม่ได้ ๓๙ ดวง ได้แก่

แน่นอน ๒๑ คือ

อเหตุกจิต (เว้นมโน) ๑๗

รูปาวจรจิต ๑๕

มหาวิบาก

อากาสานัญจายตนะ

วิญญาณัญจายตนะ

อากิญจัญญายตนะ

เนวสัญญานาสัญญายตนะ ๓

ไม่แน่นอน ๓๑ คือ

โลกุตตรจิต

อกุสล ๑๒

 

มโนทวาราวัชชนะ

 

มหากุสล

 

มหากิริยา

 

อภิญญาจิต

 

กราบขอบคุณ รูปภาพจากเว็บทัวร์ไทย www.tourthai.com ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ...


จัดทำโดย มูลนิธิอภิธรรมมูลนิธิ
ศีล สมาธิ ปัญญา... หนทางสายเอก...